4000 Dini İnkar Etmekle 3999 Dini İnkar Etme Farkı

  • 80317

Bu soru, “biz bütün dinleri reddediyoruz, sen ise kendi dinin dışındaki bütün dinleri. Aramızda pek bir fark yok.” diyen ateistler tarafından sorulmaktadır.

Biz de kısa bir cevap verebiliriz:

İslam açısından fark:

3999 dinin içinde mutlaka az da olsa şirk barınmasıdır.

Bu dinler ya Allah’a insan kılığı verirler(insan kusurlu ve ölümlüdür), ya Allah dışında bir peygambere, bir insana veya bir nesneye kutsiyet yükleyip onlardan yardım isterler. İslam’da ise Allah dışında hiçbir varlık yoktur ki kişiye onun izni dışında fayda zarar verebilsin. Allah dışında hiçbir varlık yoktur ki, yaratma fiilini gerçekleştirebilsin.

Şirk, tanrı tasavvurunda akla tamamen aykırıdır.

Bir yaratıcı ilahın kabul edilmesi durumunda, bunun güç ve irade bakımından tek olması, aklın kendi kendine ulaşabileceği bir durumdur.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir