Ateizm Neden Yaradılış Argümanlarının Gerisinde Kalıyor?

Ateizm neden yaradılış argümanlarina karşı her zaman geride kalıyor?

Elbette sebep, big bang öncesine dair herhangi bir bilimsel veya felsefi mantıklı açıklama yapamamasıdır.

Günümüz ateistleri bu hassas konu için genel olarak iki farklı görüşte toplanırlar:

1) Bazı enerjilerin toplamının sıfır rakamını vermesi sebebiyle, sıfırı yokluk olarak adlandırmaları ve “demek ki yoktan bir şey var olabilir” gibi hiçbir mantıki referansı olmayan ve aldığı cevaplara karşı yeni bir argüman üretemeyen mite olan inanç.

Oysa bir şeyin değerinin sıfır olması ile onun yok olması arasında fark vardır.  Kağıtta rakamlar olsun ve bunların toplamı sıfır olsun. Bu, rakamların olmadığını mı gösteriyor?

Aksine, belirli bir değerlerin var olup bunların toplamının sıfır olduğunu ifade etmektedir.  Ateistlerin bu noktada düştükleri sorun, bir kuantum alanını “yokluk” olarak degerlendirmekteki mantık hatasıdır.

Oysa bir kuantum alanı varsa, bunun matematiksel değeri sıfır da olsa orası “yokluk” değildir. Yokluk,içinde hiçbir madde, enerji ve hareket potansiyelinin olmadığı şey’dir.

Dolayısıyla bu değerlere bakıp enerjiler üzerinden “yoktan var oldu” denilemez.

2) Maddenin ezeli olduğunu iddia etmeleri. yani onlara göre madde öz itibari ile, big bang’den önce ezeli olarak var idi.

Bu iddianın içine düştüğü mantık hatası ise şudur:

a) Eğer madde, big bang’den once “daimi” olarak var ve orada zaman kavramı da yoksa bu maddeler “statik” yani sabit bir haldedir.

Statik/sabit halde olan bir maddenin big bang oluşturması için “sabit olmayan” bir dış etkenin maddeye müdahale edip big bang tetiklemesi gerekir.

Bu noktada “statik/sabit olmayan” unsur ancak tanrısal bir güç olmalıdır. çünkü maddenin sabit olduğunu iddia ettiler. peki gerideki sabit olmayan şey nedir? (madde dışında akıllı bir güç)

(bunu iddia eden ateist aslında ateizmden çıkmış bir bireydir)

b) Eğer dış etken yoksa ve madde statik bir hal üzere ebedi ise, maddenin kendisini bu sabitlikten çıkaracak bir “zeka” veya “bilinç”e sahip olması gerekir.

Bu zeka ve bilinç sahibi sıfır noktası yaratıcısı ancak tanrı olur.

İkinci bir ihtimal yok.

Ateistler bu sebeple bu tez için “cansız maddeler kendilerini özgürce harekete geçiren zeka ve bilinç sahibidir” gibi bilim dışı iddiayı kabul etmek zorundadırlar.

Bu şekilde, evreni yaratanın Allah değil “zeki madde” olduğunu söyleyerek yeni bir “tasarımcı” iddiasini ortaya koymuş oluyorlar. Bu da tanrı inancının ta kendisidir.

Oysa: sıfır noktasında bir tanrı, ezeliyet sebebiyle hem yaratılmamıştır; hem de kendisini veya bir sıfatını bu statiklikten çıkarma gücüne sahiptir. Bu fikir, mantıksal anlamda kesinlikle görüşler arasında en kuvvetlidir. Hiçbir bilimsel sav ile de çelişemez.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir