Çok Eşlilik Hakkı Adaletsizlik Midir?

  • 11040

Öncelikle şunu belirtelim ki, erkeklere Kur’an’da birden fazla eşe sahip olabilme ruhsatı verilmekle birlikte, ayette tavsiye edilen esas itibari ile tek eşliliktir:

“Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz ile yetinin. bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.” Nisa 3

Ayetin son cümlesinde görüldüğü üzere, Allah adaletten ayrılmamak için en uygununun tek eşlilik olduğunu ifade etmiştir. çok eşlilik ruhsatının İslam tarihinde, savaşlar sebebiyle erkek nüfusundaki büyük kayıplar konusunda büyük bir hikmet olduğu görülmüştür.

Hatta öyle ki, çok eşlilik ikinci dünya savaşında, bazı batılı ülkelerde büyük erkek nüfus kaybına karşı uygulanmıştır.

Bunun ötesinde elbette kayda değer bazı bilgiler mevcuttur.

İlk olarak, biyolojik olarak erkeklerin cinsel meyillerinin kadınlardan çok daha fazla olduğu bilimsel gerçeğini gösteren birçok araştırma(2)yı göz önünde bulundurarak şöyle bir mantık önermesi kuralım:

A: Allah’ın erkek kulları, allah’ın kadın kullarına kıyasla daha fazla cinsel dürtülere sahiptir.
B: Allah, adaleti gereği kullarına verdiği dürtülere eşit oranlı hak verir.

Sonuç: erkeklerin daha fazla eş alma imkanına sahip olması adaletsizlik sayılamaz.

Kadın ve erkek ilişkileri hususunda, yaratıcıyı inkar eden evrim teorisyencilerinin dahi, erkeklerin tabiatlarının birden fazla partnere meyilli olduğuna dair oldukça çalışmaları mevcuttur. Onlara göre erkekler, türlerini devam ettirmek için daha çok kadına “tohum” verme sisteminde evrimleşmişken, kadınlar ise kendisini ve bebeğini koruyacak “güvenilir, alfa bir erkek” arayışındadır.

İslam, sunduğu helaller konusunda kültürel ve çağlar üstü esnekliğe sahiptir. Öyle ki mesajı ile; hem zina riskini engelleyebilir; hem savaş durumlarına hitab edebilir, hem de bir toplumun kültürüne tek eşlilik uygunsa; onu pratize edebilir.

Burası işin teorik kısmı idi.

Pratik kısmına geldiğimizde, bunun kadınlar tarafından hoş görülmediği psikolojik bir gerçektir. Bu noktada şunun bilinmesi gerekir ki Allah erkekler için bu fiili farz kılmamış; sadece istisna durumlarında başvurulacak bir yöntem olarak göstermiş, helallik belirtilirken de “tek eşlilik sizin için daha hayırlıdır” uyarısı ihmal edilmemiştir.

Peki kadınlar kocalarını bu fiilden engelleyebilirler mi?

Hadis ehli adı verilen gruba mensup alimlerden bir kısmı da kadının buna müdahale hakkının olduğunu söylemişlerdir.

Onlara göre eğer bir kadın, evlenme akdi öncesi kocasından tek eşlilik şartı koyduğu takdirde, erkeğin ikinci evliliğini yaptığı an birinci hanımı ile olan nikahın düşeceğini ifade etmiştirler. delilleri de Buhari de bulunan “akidler şart üzeredir” hadisidir. Şartlardan her iki taraf memnuniyet göstermişse, bu şart haram olan bir konuda olmadığı takdirde, her iki taraf için bağlayıcıdır.

Helal olan bir konu, akidle engellenebilir. Örnek olarak “pazartesi alışveriş” helaldir. Ancak bir ticaret akdinde “pazartesi dışında diğer günler alışveriş yapacağız” anlaşması olursa, bu taraflar için yükümlülük getiren bir anlaşma olmuş olur. Bu, helali haram yapma değil, helalden belirli akid içinde vazgeçmektir.

Allah en doğrusunu bilendir.

(1) nisa suresi, 3

(2) https://munchies.vice.com/en_us/article/apparently-mens-brains-are-hardwired-to-choose-sex-over-food

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir