Hz Ayşe ile Evlilik Yaşı Meselesi

Ateistlerin “kötülük problemi”, “ispat yükümlülüğü”, “zeyd” gibi itirazlarının yanında bir diğer meşhur itirazları da, “Hz Ayşe ile Evlilik Yaşı Meselesi”dir. Zaten bu başlıklar olmasa üretebilecekleri elle tutulur bir argüman yoktur.

Bu durumu en temelden izah etmek gerekiyor.

1) Öncelikle yaş konusu hakkında görüşler çeşitlilik arz ediyor, ama bütün yaşlar “reşitlik” denilen 18 yaşının altını gösteriyor.

Bu sebeple reşitlik ve cinsellik üzerinden tartışalım.

Bir kişinin reşit olması için 18 yaşına girmesi durumu, psikolojik argümanlara dayanıyor; biyolojik ve cinsel argümanlara değil. Bu sebeple ülkeden ülkeye bu yaş iki eksik bir fazla tartışmalıdır.

Fakat, doğaya göre üremeye başlama yaşı, ergenliğe girme yaşıdır. Kadınlarda yumurta üretimi, genital bölge gelişmesi başlar. Erkeklerde de sperm üretimi var olur.

Bu ise, iki cinsin de “üremeye hazır olduğu“nun bir işaretidir.

Bu sebepledir ki bu yaşla birlikte sevgili olayları, beğendiği ünlüye hayran olma meyilleri başlar. Bunların hepsinin temelinde de, bilimin işaret ettiği üzere üreme içgüdüsü vardır.

Hatta sosyolojik araştırma yapıyorsanız, cinsel deneyimlerin bugünün seküler ülkelerinde bile bu yaşta başladığını görürsünüz.

Bu araştırmaya göre, Amerika’da ilkokul ve lise seviyesindeki ergenlerin cinsellik yaşama oranları var ve azımsanamayacak derecede fazla:

http://recapp.etr.org/….statisticsdetail&pageid=555

Özet: Ergenlikten sonra kişinin kendi rızası ile cinsel beraberlik, doğaya göre normaldir.  İslam da ergenlikten sonraki cinsel beraberlik anlamına gelen evliliğe “kültürel esneklik” kabilinde kadın için de erkek için de müdahale etmez. Fakat teşvik de etmez. İşte bu sebeple burada, örfe yani var olan kültüre göre hareket etmeyi tercih ederiz.

2) İşin psikolojik yönüne gelirsek, bu kültürel bir duruma göre farklılık gösterir. Değişen ve gelişen şartlar, eğitim seviyesinin ve sürecinin artması, kişilerin hayat zorluklarına ve yaşamını evlilikle idare etmesi için gereken durumlar çağdan çağa değişir.

Örnek olarak Hz Muhammed’in oturup kalmasına kadar her şeyini eleştirmeye kalkan ve üzerine eleştiri şiirleri yayınlayan müşrikler, Hz Ayşe evliliğine dair en ufak bir tepki göstermemişlerdi.

Nitekim daha geçen yüzyıla kadar çark, doğanın diline göre devam ediyordu. Aramızda anneanne ve babaannesi ergenlik döneminde evlenen çoktur. Hiç kimse dedesini sapıklıkla itham etmeye kalkmamaktadır.

Tarihsel gelişime bakınca, sosyal yükümlülüklerin artmasıyla evlilik yaşı arasında pozitif korelasyon olduğunu görüyoruz.

21. yüzyılda bir ergenin evlilik ve bir ev sorumluluğu taşıması için gereken şartlar yeterli değildir. Bu sebeple hem psikolojik hem de sosyal anlamda evliliği erteliyoruz. Yukarıda da vurguladığımız üzere, burada dönemin şartlarına göre hareket etmek tercih edilir ve doğru olan da budur.

3) Peygamberin Hz Ayşe ile evliliğinin bir yönü de, Hz Ayşe’nin genç yaşı sebebiyle bütün dini kaideleri kolayca öğrenip/ezberleyip, peygamberin vefatından sonra diğer müslümanlara aktarmasıdır. Hz Ayşe bu ümmetin kadın öğretmenidir. Sahabiler bile fıkhi konuları ona sormaya ve fikrini almaya geliyorlardı.

4) Peygamberin, peygamberlik amacı cinsellik olsa daha Mekke’de “bu davetten vazgeç sana şehrin en güzel kadınlarını verelim” diye teklif getiren müşriklerin davetlerini kabul ederdi. Ne gerek vardı o kadar mücadeleye, aşağılanmaya, boykot devrinde aç bırakılmaya, taşlanmaya, yurdundan atılmaya, savaşlara, acılara. en yakın dostlarını ve sevdiklerini İslam mücadelesi yolunda kaybetmeye?

5) Nitekim, Resulullah ömrünün büyük kısmını, kendisinden yaşça büyük bir kadın olan Hz Hatice ile tek eşli olarak geçirmiştir. Kişilerin fıtri meyillerinin yaş ilerledikçe düşüş gösterdiği bilimsel bir gerçektir.

Resulullah, yaşlılık döneminde vefatına 8-9 yıl kala diğer evliliklerini yapmış, bu evliliklerin de büyük kısmı belirli hikmete binaen olmuştur.

Örnek olarak Hz Cüveyriye ile evliliği, bir kabile ile olan savaşın sona ermesine; Hz Meymune ile olan evliliği, o kabiledeki bireylerin peygamberi lider olarak kabul etmesine; bir Yahudi kabilesi liderinin kızı olan Hz Safiye’de, Yahudilerle ilişkilerin yumuşamasına sebep olmuştur.

Peygamberin mücadelelerle dolu hayatını, kötü kasıtlarla bulandırmaya çalışanların karşısında tarih dimdik bir şekilde ayakta durmaktadır.

Not: Bu yazı, erkek ve kadın için ergenlik dönemi evliliğini savunma veya teşvik etme amaçlı değil; kültürel ve tarihi bir bilgi verme amacını güder.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

1 Cevap

  1. mehmet said dedi ki:

    ayrıca yaş meselesinde pek çok belirtiliyor.O dönem araplarda kızların yaşının ergenlik dönemiyle başladığı gibi. ayrıca HZ AİŞENİN evlilik yaşını ablasının yaşından bakarak hesap eden alimler mevcut.
    özetle, ateistlerin bu meseleyi bilimsel veya sosyolojik verilerle değil propagandalık iddialarla iftira attığı bilinmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir