İslam’da Kadın Erkek Eşit Midir?

İslam’da, Allah katında kadın ve erkek eşittir. Fakat duruma göre kadının üstün tutulduğu noktalar olduğu gibi, erkeğin üstün tutulduğu noktalar vardır.

Önce ayetlere bakalım:

49/13: Ey insanlar! biz sizi, bir erkek ile bir dişiden yarattık. Hiç şüphesiz allah katında en değerliniz takvaca en ileri olanınızdır.

9/71 : İnanan erkekler ve inanan kadınlar birbirlerinin dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği emrederler, kötülükten men ederler, namazı kılarlar, zekât verirler, allah’a ve elçisi’ne itaat ederler. İşte onlara allah rahmet edecektir.

16/97 : Erkek yahut kadın, her kim inanmış olarak barışa yönelik iş yaparsa, onu tertemiz bir hayat ile yaşatırız.

33/35 : Şüphe yok ki müslüman erkeklere ve müslüman kadınlara, inanan erkeklere ve kadınlara, itaat eden erkeklere ve kadınlara, doğru söyleyen erkeklere ve kadınlara, sabreden erkeklere ve kadınlara, korkan erkeklere ve kadınlara, sadaka veren erkeklere ve kadınlara, oruç tutan erkeklere ve kadınlara, ırzlarını koruyan erkeklere ve kadınlara, allah’ı çokçok anan erkeklere ve kadınlara; allah, onlara yarlıganma ve büyük bir mükafat vaadetmiştir.

Aralarındaki farklar ise hukuki alanda seyreder. Örnek olarak bir erkek daha çok evlenme hakkına sahip olduğu gibi, boşanma durumunda çocuğa sahip olma konusunda anne daha büyük hakka sahiptir.

Erkek mirasta daha çok hakka sahip olduğu gibi, evlilikte eve harcama konusunda kadın daha çok hakka sahiptir.

Erkek hukuki konularda karar mercii olarak daha çok üstün tutulduğu gibi, merhamet ve estetik konusunda kadın daha çok ön plana çıkar.

“Erkekler kadınlar üzerinde tutulmuştur” ayeti ise, “mükellefiyet” konusundadır. Zira dinde erkeklerin daha çok mükellefiyetleri vardır. savaş, zulmü engelleme, iyiliği emretme, ailenin geçimini sağlamak, çocukların nafakasının tamamiyle kendi üzerine olması gibi bedensel çabalar gerektiren konularda daha büyük görevlere sahiptir. Kadın ise bunları gücü yettiğince yapar, yapmazsa da üzerine bir vebal olmaz.

Kısas konusunda kadın ve erkek arasında bir fark yoktur.

Ahlak konusunda da beklentiler eşittir. bu sebeple zina vb cezaları kadın ile erkek arasında farksızdır. “beni tahrik etti” gibi geri kalmış ülkelerde öngörülen bahaneler islam hukukunda geçerli olmaz.

Kavramsal anlamda eşitlik bakımından kadın erkek arasında bir fark yoktur. Kuran’da kadın ve erkek toplumu oluşturan iki ayrı cins olarak Allah’a itaat ile geçirdikleri erdemli bir hayat yaşamakla mükelleftir.

Bu sebepledir ki kuran’da peygamberler olmadığı halde ahlakı ile övülen Meryem, evlatlarını islam’a uygun yetiştirmek için basiretle hareket eden Musa’nin annesi ve kocası Firavun’a rağmen aklını doğru bir şekilde kullanarak hak yolu seçen Asiye, bütün İslam ümmeti kadınlarına örnek olarak sunulur.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir