Kabe Put Mudur?

  • kabe-11

“Siz tapınılan taşları eleştiriyor, kendiniz de bir taş parçasına secde ediyor, onu mabud kılıyorsunuz” itirazı üzerine…

Bir şeyin mabut-tapınılan olması için ondan medet umulması, yardım dilenmesi ve o nesnenin gizli güçleri olduğuna, onun zatı itibariyle kutsiyet taşıdığına inanmak gerekir. Biraz bilgi sahibi Müslümanlar, Kabe taşının kişiye şifa veremeyeceğini, kısmet-bereket açamayacağını bilir.

Türk Dil Kurumu’nun kelime tahliline bakalım:

– mabud; isim, din b. (***) Kendisine tapılan varlık

Dolayısıyla, müşrik ve putperestlerin insan yapımı taşların önünde secdesi; onlardan bir beklenti içerir. Bunlar da çoğu zaman insan suretinde olduğu gibi, başka bir canlı varlığı da çağrıştırabilir. Putların önünde ta’zim (yüceltme) rituelleri yapan putperestler, bu nesnelerin taşıdığı özel ruhani güçler olduğuna inanırlar.

Aynı mantıkla, bir müslüman namaz kılarken önünde ağaç varsa “ağaca kulluk ediyor!” mu denilecektir? Bu kadar çarpık iddialarla din eleştirisi yapılmaya kalkılamaz.

Kabe’nin bir hikmeti de, müslümanların ibadetinde karışıklık olmaması içindir. Düşünün herhangi bir mescide gidiyorsunuz ve insanlar farklı yönlere secde ediyor, hatta bazıları birbirlerine doğru namaz kılıyorlar. Allah ise kullarına ortak bir yön tayin etti ki ibadette omuzları da bilekleri de birleşsin, bir bütün olsunlar.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir